Opdrachten

Betrouwbaar en integer en een sterke betrokkenheid bij de Publieke Dienst. Mijn opdrachtgevers bevinden zich binnen dit domein.

Binnen het domein Openbare Orde en Veiligheid heb ik diverse opdrachten vervuld. Denk daarbij onder meer aan het Openbaar Ministerie (zowel in Nederland als in België), het Korps Landelijke Politie Diensten, de Dienst Justitiële Inrichtingen, de Raad voor de Kinderbescherming en de Stichting Reclassering Nederland.

Binnen het domein Immigratie en Asiel heb ik opdrachten vervuld bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst en het Centraal Orgaan Asielopvang.

Ook buiten deze domeinen heb ik diverse opdrachten vervuld , onder meer bij: Equant Nederland (als projectdirecteur), de Sociale Dienst Amsterdam (als projectleider), het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (als adviseur), de Belastingdienst (als programmamanager), de Gemeente Breda (als projectleider) en het College Toelating Bestrijdingsmiddelen (als adviseur).

Mijn opdrachtgevers hebben de ambitie om slagvaardiger te opereren en te komen tot verbetering van resultaten. Ik wil daar graag aan bijdragen.

‘Sterke betrokkenheid bij de Publieke Dienst’